Problem ze strukturą organizacyjną

Rozwój własnego przedsiębiorstwa jest wspaniałą rzeczą oraz ogromną szansą. Trzeba jedynie zapytać o to, jakie korzyści jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego wszystkiego? Coraz więcej małych firm decyduje się na szerokie rozbudowywanie swojej struktury organizacyjnej. Zależy im bardzo mocno, aby ich firmy były w pewien sposób inteligentne i posiadały przemyślany sposób organizacji poszczególnych zadań.

więcej

Ideologia w przedsiębiorstwie

Aspekt ideologiczny jest bardzo ciekawą rzeczą w kontekście prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Dlaczego wiele korporacji miedzy narodowych posiada określony dresscode oraz sposób odnoszenia się do przełożonych? Jest to wszystko elementem swoistego rytuału, który ma podkreślać znaczenie wykonywanej przez nas pracy oraz jej ogromną rolę dla rynku, oraz całego społeczeństwa.

więcej

Wartości w budowaniu firmy.

W oparciu, o jakie wartości powinniśmy rozwijać swój własny biznes? Wiele mówi się o adekwatnej strukturze organizacyjnej, która powinna cechować określone formy biznesu. Jest to bardzo ważne, jednakże nawet bardzo rozbudowana struktura organizacyjna nie pomoże, jeśli fundamenty naszego biznesu nie istnieją. W tej chwili bardzo duży nacisk w biznesie kładzie się na swoistą ideologię przedsiębiorstwa. Czy aspekt ideologiczny jest potrzebny w firmie? Ciężko jest to jednoznacznie ocenić, nie mniej jednak ten element może być bardzo przydatny i stanowić źródło dużej motywacji oraz zaangażowania pracowników...

więcej

Inteligentny biznes- szansa na rozwój?

Co oznacza fakt, iż dany biznes jest inteligentny? W pierwszej kolejności należy przybliżyć definicję inteligentnego biznesu. Inteligenta firma z pewnością cechuje się kilkoma bardzo charakterystycznymi elementami, wśród których warto jest zwrócić uwagę na wyjątkowe możliwości dotyczące antycypacji pewnych zjawisk.

więcej

Inteligencja biznesowa

Biznes sam w sobie nie posiada określonego umysłu, nie potrafi oceniać oraz adekwatnie odpowiadać na pewne zdarzenia na rynku. Co, jednak jeśli by możliwe było szybkie odpowiadanie na zmienne realia rynkowe, działania konkurenci oraz nastroje konsumentów? Wtedy moglibyśmy dokonać wyjątkowej adaptacji naszego biznesu do pewnych realiów rynkowych i jeszcze bardziej ugruntować swoją pozycję.

więcej