Ocena inteligencji w ramach rekrutacji

Badanie ilorazu inteligencji jest bardzo skomplikowanym zadaniem i nie powinno być tylko oparte o pewne testy, które mierzą fragmentarycznie nasz iloraz inteligencji. NA pewno testy IQ nie powinny być wykorzystywane w biznesie do oceny przyszłych kandydatów do pracy, gdyż jest to kryterium bardzo mylne. To przekonanie o doskonałości testów IQ nie wynika znikąd. Ludzie przyzwyczaili się do stosowania tego typu testów i bardzo ciężko będzie ich odzwyczaić. Czy jest to wartościowe narzędzie oceny przyszłych pracowników? Wiele firm pokazało, że ocenianie pracowników pod tym katem jest całkowicie nieprzydatne i nie powinno być regularną praktyką. Nie można pozwolić, więc, żeby firmy utrwalały, gdyż może to dyskryminować naprawdę zdolnych oraz inteligentnych ludzi. Potrzebna jest odpowiednia doza pokory w ocenie inteligencji i nie można korzystać ze sztywnych narzędzi. Lepiej jest weryfikować to, jak pracownik sprawdza się w wykonywaniu określonych działań i czy jest wystarczająco odporny psychicznie do działania.