Firma dla każdego!

Rozwój własnego biznesu może być bardzo dobrym pomysłem, na zarabianie pieniędzy. Często ignorujemy szanse na samodzielne zarabianie pieniędzy, gdyż sądzimy, że nie osiągniemy sukcesu. Jak w rzeczywistości jest i co możemy zrobić, aby sukces osiągnąć? W biznesie bardzo ważny jest pomysł, który sprawia, że nasza działalność jest innowacyjna i nie ma odwzorowania nigdzie indziej.

więcej

Ocena inteligencji w ramach rekrutacji

Badanie ilorazu inteligencji jest bardzo skomplikowanym zadaniem i nie powinno być tylko oparte o pewne testy, które mierzą fragmentarycznie nasz iloraz inteligencji. NA pewno testy IQ nie powinny być wykorzystywane w biznesie do oceny przyszłych kandydatów do pracy, gdyż jest to kryterium bardzo mylne. To przekonanie o doskonałości testów IQ nie wynika znikąd. Ludzie przyzwyczaili się do stosowania tego typu testów i bardzo ciężko będzie ich odzwyczaić. Czy jest to wartościowe narzędzie oceny przyszłych pracowników? Wiele firm pokazało, że ocenianie pracowników pod tym katem jest całkowicie nieprzydatne i nie powinno być regularną praktyką. Nie można pozwolić, więc, żeby firmy utrwalały, gdyż może to dyskryminować naprawdę zdolnych oraz inteligentnych ludzi...

więcej

Czy warto jest oceniać IQ w biznesie?

Ocena ilorazu i w biznesie jest bardzo nieprzydatną rzeczą. Przez pewien czas był to niejako Święty Graal procesu rekrutacyjnego- kolejne badania pokazały jednak, iż jest to praktyka całkowicie bezużyteczna i nie warto, jest korzystać z testów na inteligencję. Korzystanie z testów na inteligencję jest, więc bardzo kontrowersyjną metodą oceny pracowników. Dlaczego te tak szeroko uznane testy się globalnie nie sprawdzają? Przyczyn tego faktu może być bardzo dużo. Przede wszystkim chodzi tutaj o wyrywkowość oceny w testach na inteligencję. Standardowe testy opierają się przede wszystkim na ocenie poszczególnych możliwości przyporządkowywania danych symboli matematycznych etc. – nie wynikają one bezpośrednio z określonych predyspozycji...

więcej

Ocena IQ w biznesie

Rekrutacja pracowników w oparciu o testy na inteligencje swojego czasu była bardzo powszechną praktyką. Co wpłynęło na to, że już się z nich tak powszechnie nie korzysta? Podstawową przyczyną wszelkich niedomówień związanych z rezultatami testów na inteligencje jest ocena wyrywkowa pewnego fragmentu inteligencji. Jest to niekorzystne, ponieważ nie jest w stanie dać nam szczegółowego obrazu całej osoby oraz jego predyspozycji intelektualnych. Pracownicy nie zawsze muszą być bardzo inteligentni, nie muszą się cechować też zdolnością wykonywania testów na inteligencję. Ocena pracownika firmy powinna przede wszystkim opierać się na jego doświadczeniu oraz gotowości do wykonywania powierzonych zadań...

więcej

„Przeorganizowanie” przedsiębiorstw

Zbytni nacisk kładziony na strukturę organizacyjną przedsiębiorstw oraz bariery komunikacyjne- to są największe bolączki wszystkich współczesnych małych przedsiębiorstw. Dlaczego się tak dzieje i z czego wynikają tego typu trudności? Podstawowym problemem bez wątpienia jest istnienie przerysowanej struktury organizacyjnej, która sama wewnątrz siebie jest sprzeczna. Powołuje się kilku menadżerów, z których żaden nie wie, czym konkretnie się zajmuje. Jest to sytuacja bardzo częsta, szczególnie, gdy występuje pewien konflikt w zakresie kompetencji poszczególnych menadżerów. Kolejnym problemem w dzisiejszych firmach jest paradoksalny defekt przepływu informacji- paradoksalny ze względu na łatwość komunikacji oraz szereg narzędzi, które pozwalają na pozyskiwanie informacji...

więcej