„Przeorganizowanie” przedsiębiorstw

Zbytni nacisk kładziony na strukturę organizacyjną przedsiębiorstw oraz bariery komunikacyjne- to są największe bolączki wszystkich współczesnych małych przedsiębiorstw. Dlaczego się tak dzieje i z czego wynikają tego typu trudności? Podstawowym problemem bez wątpienia jest istnienie przerysowanej struktury organizacyjnej, która sama wewnątrz siebie jest sprzeczna. Powołuje się kilku menadżerów, z których żaden nie wie, czym konkretnie się zajmuje. Jest to sytuacja bardzo częsta, szczególnie, gdy występuje pewien konflikt w zakresie kompetencji poszczególnych menadżerów. Kolejnym problemem w dzisiejszych firmach jest paradoksalny defekt przepływu informacji- paradoksalny ze względu na łatwość komunikacji oraz szereg narzędzi, które pozwalają na pozyskiwanie informacji. Trzeba starać się eliminować tego typu trudności i nie można utrwalać złych wzorców w przedsiębiorstwach. Nie zawsze korporacyjna struktura pracowników etc. jest gwarantem sukcesu- czasami potrzebne jest przemyślane zarządzanie i dostosowanie stanowisk do kompetencji poszczególnych osób.