Zatrudnianie w biznesie osób z deficytami intelektualnymi

Czy firma, która zatrudnia osoby niepełnosprawne ma szansę osiągnąć sukces. Co stało w dużej mierze za zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w biznesie? W ostatnim czasie pojawiły się liczne programy, które gwarantowały wielu pracownikom niepełnosprawnym zatrudnienie w sektorze prywatnym. Taki pracownik się stawał zatrudnionym na określonych warunkach, a za jego pracę płacił PFRON. Była to bardzo dobra inicjatywa, która pozwalała ludziom niepełnosprawnym nie tylko fizycznie, ale i intelektualnie zasłynąć w biznesie. Często się uważa, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie mogą prowadzić biznesu z sukcesami. Jest to oczywiście błędne przekonanie, na które to nie można się absolutnie zgodzić. Sukces jest możliwy do wypracowania przez te osoby, należy jedynie dać im szansę. Ludzie z deficytami intelektualnymi są wartościowi dla biznesu i mogą pracować w różnego rodzaju firmach, trzeba tylko i wyłącznie dać im szansę i obdarzyć ich zaufaniem. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie może być bardzo dobrą decyzją.